Projekt realizowany przez zespół Portalu www.testkonsumenta.pl ma na celu zebranie i przekazanie firmom obsługującym drogi szybkiego ruchu oraz tworzącym jego infrastrukturę a przede wszystkim użytkownikom dróg, spostrzeżeń i sugestii zebranych przez realizatorów projektu dotyczących infrastruktury technicznej, noclegowej, gastronomicznej, turystycznej i przemysłowo- handlowej znajdującej się Gminach wokół dróg szybkiego ruchu.
W ramach Projektu będą przetestowane i ocenione produkty niezbędne w podróży i turystyce samochodowej. Zakres testowania będzie wykonywany na podstawie regulaminów opracowanych przez zespół badawczy Portalu oraz sugestii producentów i dystrybutorów testowanych produktów.
Projekt podzielony jest na 5 etapów, każdy etap odpowiada konkretnej autostradzie (A1, A2, A4), i drodze ekspresowej (S3 i S8).  Przejazd odbywał się będzie w dwu kierunkach tych dróg oraz obejmie okolice tych zjazdów w promieniu ok. 30 km, zakłada łącznie przejazd ponad 5000 km, samochodem oklejonym reklamami sponsorów i uczestników projektu. Testowanie będzie trwać 30 dni dla każdego etapu. Zadanie realizowały będą dwa 3 osobowe zespoły testowe, ubrane w kombinezony rajdowe z logo sponsorów projektu i głównych jego uczestników oraz zespół analizowania, przetwarzania i przekazywania otrzymanych informacji. Noclegi zespołu testowego zaplanowano w miejscowościach przy zjazdach z autostrad, gdzie będą eksponowane materiały informacyjne i reklamowe dotyczące projektu oraz materiały uczestników projektu. Zamierzamy dotrzeć do ponad 200 Miast i Gmin, 2000 przedsiębiorców i ok. 2 000 000 osób.

Do projektu zapraszamy:

Sponsorów:
Istnieje możliwość uczestnictwa w  projekcie w trzech kategoriach sponsoringu, jako:
– Sponsor  główny (Sponsor Partner)-uczestnictwo w formie świadczenia pieniężnego, świadczenia rzeczowego wyposażenia na czas trwania projektu w produkty sponsora (np. samochód, telefony, nawigacji itp.), kombinacji wyżej wymienionych i innych według ustaleń.
– sponsor wspomagający- uczestnictwo w formie świadczenia pieniężnego świadczenia rzeczowego wyposażenia na czas trwania projektu.
– sponsorów sympatyk- wsparcie finansowe.
Korzyści dla sponsorów
Poinformowanie opinii publicznej o współfinansowaniu projektu przez sponsora poprzez popularyzowanie firmy-sponsora w formie:
– reklamy (logo hasła reklamowe) na nośnikach używanych w trakcie trwania projektu i akcji testowania (samochody namioty, stoiska, kombinezony,
– umieszczenie informacji o sponsorze we wszystkich nośnikach medialnych wykorzystywanych w projekcie, i w materiałach reklamowych promujących projekt, a w szczególności: informacji na portalu testkonsumenta.pl, informacji na materiałach drukowanych,
– publikacja artykułu sponsorowanego na portalu pl,
– bezpośrednia promocja w terenie, dystrybucja gadżetów reklamowych wśród lokalnych społeczności podczas postojów w trakcie realizacji testu,
– przeprowadzenie badania sondażowego (wg ustaleń),
– testowanie przekazanych artykułów i sporządzenie raport

Firmy:
związane z transportem
– produkujące akcesoria turystyki samochodowej
– Inne znajdujące się w gminach, po których przebiegają autostrady
– Żywność wygodna i funkcjonalna
– Stoliki turystyczne, krzesła, parasole, grille
– Inne
Zasady uczestnictwa przedsiębiorstw tej grupy w projekcie. Firmy przekazują produkty do testowania oraz finansują przeprowadzenie testów  zgodnie z ustaleniami, co do liczby testowanych produktów i sfinansowania testu wg ustalonych jednostkowych cen realizacji testu. Testowanie produktu odbywa się w naturalnych warunkach korzystania z danego produktu.
Korzyści dla firm:
reklama na nośnikach używanych w trakcie akcji testowania (samochody namioty, stoiska)
– na stronie testkonsumenta.pl,
– w materiałach reklamowych promujących projekt,
– w programach medialnych realizowanych w trakcie trwania projektu „Autostrada”,
– w gazetkach i folderach.
Raport z testowania w formie pisemnej przesłany każdemu z uczestników programu wraz z rekomendacjami.
Dalsza współpraca w zakresie badań (wg naszych możliwości TK), dystrybucji produktów (przetarg

Gminy położone wzdłuż dróg szybkiego ruchu.
Gminy zainteresowane współpracą będą proszone o udostępnienie informacji o ciekawych obiektach, którymi mogą się pochwalić, przekazanie materiałów reklamowych o gminie i wsparcie sponsoringowe w zamian za reklamę w materiałach drukowanych, przewodniku po projekcie i inne.
Korzyści dla gmin:
promocja Gminy, miejsc i obiektów godnych polecenia na You Tube, Portalu „testkonsumenta” i innych portalach społecznościowych,
– umieszczanie informacji na stronach partnerów projektu oraz w publikowanym informatorze w postaci elektronicznej i papierowej po zakończonym projekcie.
– Przekazanie informacji użytkownikom dróg szybkiego ruchu i zachęcenie ich do odwiedzenia Gminy.

Przedsiębiorstwa znajdujące się na terenach gmin wokół dróg szybkiego ruchu
Głównie firm świadczących usługi noclegowe, gastronomiczne, stacje benzynowe, warsztaty samochodowe, sklepy, atrakcje turystyczne, którym reklama i promocja przysporzy nowych klientów.
Korzyści dla przedsiębiorstw:
promocja firmy, usług i produktów na łamach Portalu „test konsumenta” innych portalach społecznościowych, stronach partnerów projektu, na You Tube oraz w publikowanym informatorze w postaci elektronicznej i papierowej po zakończonym projekcie, a także inne formy współpracy i promocji według indywidualnych ustaleń.

Dla wszystkich uczestników projektu możliwy jest szeroki zakres rzeczowy działań promocyjnych taki jak:
– reklama podczas trwania projektu:
– plakaty, ze znakiem sponsora, uczestników
– flagi, ze znakiem sponsora, uczestników
– reklama na potralu testkonsumenta.pl
– artykuły sponsorowane na Potralu testkonsumenta.pl
– nalepki reklamowe na sprzęcie, samochodach,
– na gadżetach reklamowych
– reklama na ubraniach osób prowadzących testowanie
– bezpośredni udział sponsorowanego w realizacji projektu:
– prezentacja produktów sponsora, uczstników
– udział sponsora w konferencjach prasowych
– informowanie o sponsorze w różnej formie w wywiadach ze sponsorowanym, na konferencjach,
– zorganizowanie pokazów podczas postojów wystawy, punktu informacyjnego.

Kontakt:
e-mail: kontakt@testkonsumenta.pl
tel.: +48 678-31-58

Możesz również polubić…