O nas

Działania Portalu www.testkonsumenta.pl

Nasze działania na rzecz dobra konsumenta przynoszą korzyści zarówno firmom, jak i konsumentom. Firmy mogą wspierać dobro konsumenta, koncentrując się na społecznej odpowiedzialności biznesu, transparentności informacji, zaangażowaniu społeczności lokalnych oraz zrównoważonym rozwoju i odpowiedzialności ekologicznej. W naszych artykułach będziemy promowali produkty i usługi dobrej jakości, będziemy informowali o nagannych działaniach firm ale przede wszystkim stawiamy na edukacje konsumenta i podnoszenie jego świadomości. Będziemy zwracać uwagę na:

  1. Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR): Działania CSR, takie jak ochrona środowiska, etyczne zarządzanie i społeczne zaangażowanie, przynoszą korzyści zarówno firmom, jak i konsumentom. Firmy, które angażują się w CSR, budują zaufanie i lojalność klientów oraz przyczyniają się do rozwoju społecznego i ochrony środowiska.
  2. Transparentność Informacji: Przejrzystość informacji jest kluczowa dla budowania zaufania klientów. Firmy powinny być transparentne w swoich działaniach i komunikować jasno swoje wartości, cele i postępy w zakresie CSR, aby umożliwić konsumentom podejmowanie świadomych decyzji zakupowych.
  3. Zaangażowanie Społeczności Lokalnych: Wsparcie społeczności lokalnych to ważny element działalności biznesowej. Firmy mogą wspierać lokalne inicjatywy społeczne, edukacyjne i charytatywne, przyczyniając się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz budowania pozytywnego wizerunku marki.
  4. Zrównoważony Rozwój i Odpowiedzialność Ekologiczna: Dążenie do zrównoważonego rozwoju i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko jest kluczowe dla przyszłości biznesu. Firmy powinny inwestować w ekologiczne praktyki, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz promowanie gospodarki obiegu zamkniętego, aby przyczynić się do ochrony planety i dobra konsumenta.
  1. Lepsza Jakość Produktów i Usług

CSR często prowadzi do podnoszenia standardów jakości produktów i usług. Firmy dążące do odpowiedzialnego biznesu inwestują w innowacje, które przynoszą korzyści konsumentom, takie jak zdrowsze, bardziej ekologiczne produkty.

  1. Ochrona Zdrowia i Środowiska

Działania proekologiczne firm, takie jak redukcja emisji CO2, ograniczenie zużycia plastiku czy promowanie zrównoważonych źródeł energii, przyczyniają się do ochrony środowiska, co bezpośrednio wpływa na zdrowie i dobrostan konsumentów.

  1. Transparentność i Komunikacja

Przejrzysta komunikacja działań CSR jest kluczowa. Firmy powinny regularnie informować swoich interesariuszy o podejmowanych inicjatywach i osiąganych wynikach, publikując raporty CSR i angażując się w dialog z konsumentami.

  1. Współpraca z Organizacjami Non-Profit

Partnerstwa z organizacjami non-profit mogą wzmacniać działania CSR firm, zapewniając ekspertów i zasoby potrzebne do realizacji skutecznych programów społecznych i ekologicznych.

  1. Inwestowanie w Zrównoważony Rozwój

Firmy powinny inwestować w technologie i praktyki, które minimalizują ich wpływ na środowisko. Może to obejmować wdrożenie odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie zużycia surowców oraz promowanie recyklingu.

Kategorie portalu

Wydarzenia

W tej kategorii opisujemy wszelkie wydarzenia w których uczestniczyliśmy. Są to różnego rodzaju targi, imprezy sportowe i artystyczne, wizyty w muzeach, na wystawach, zlotach, festiwalach, festynach i innych eventach. Pozwalają na zdobycie wiedzy, a także zaspakajają konsumentowi potrzeby społeczno-emocjonalne. Uczestnictwo każdego człowieka w takich wydarzeniach uczy, wyzwala pozytywne emocje i jest niejednokrotnie inspiracją do dalszych działań.

Poradnik konsumenta

Umieszczane tutaj artykuły pozwolą poszerzać wiedzę konsumenta, kształtować jego świadomość. Będzie wiedział o substancjach szkodliwych w produktach spożywczych, o manipulacjach, swoich prawach, nierzetelnych reklamach, zaśmiecaniu środowiska, zatruwaniu atmosfery i wpływie tego wszystkiego na nasze zdrowie i samopoczucie. Korzystanie z poradnika pozwoli konsumentowi świadomie podejmować decyzje o zakupie produktów i usług.

Interwencje

Nasze interwencje mają charakter współpracy z przedsiębiorcą. Każdy może popełniać błędy ale ważne jest aby je naprawiał i więcej do nich nie dochodziło. Pierwszy działaniem jest powiadomienie przedsiębiorcy o zaistniałej sytuacji i możliwości odniesienia się do niej. Jest to bardzo ważne bo widzimy w takich przypadkach jaki jest stosunek do konsumenta. Jeżeli nie ma żadnej reakcji, publikujemy artykuł bez żadnego komentarza czy wyjaśnienia. Konsument na pewno sam wyrobi sobie zdanie na ten temat, a następnie przekazywanie negatywnej informacji innym klientom, nie wpłynie pozytywnie na wizerunek firmy.

Środowisko

Wiele słyszymy na temat ochrony środowiska, wpływu pyłów i gazów na efekt cieplarniany. W celu ochrony wprowadza się OZE, rezygnuje z węgla, gazu, ropy. Zastępuje się piece węglowe pompami ciepła. Eliminuje się samochody napędzane ropą, benzyną, a zastępuje samochodami elektrycznymi. Stosuje się pralki, lodówki, telewizory, żarówki energooszczędne. Nakłada się kary dla tych, którzy tego nie przestrzegają. Można tutaj podać wiele przykładów w jaki sposób walczy się z emisją gazów cieplarnianych. Niestety mało mówi się o produkcji tandety, postarzaniu produktów w celu uzyskania większych dochodów. Produkty kiepskiej jakości mają bardzo krótki żywot, a przecież na jego wyprodukowanie wypuszcza się mnóstwo pyłów i gazów, a do tego w krótkim czasie trzeba w jakiś sposób zutylizować. Przykładem mogą być drogi, które kilka lat po wybudowaniu trzeba remontować. Znów wtedy wyjeżdża sprzęt i emituje zanieczyszczenia do atmosfery. Czy ktokolwiek na firmy, które produkują towary kiepskiej jakości i zanieczyszczają środowisko i atmosferę nakłada jakieś kary.

Zdrowie

Począwszy od zanieczyszczenia środowiska, emisji gazów cieplarnianych poprzez żywność z różnymi dodatkami poprawiającymi wygląd, wydłużającymi termin ważności i zwiększającymi doznania smakowe. Do tego dochodzą oczywiści opakowania i ubrania które przetrwają do końca świata i jeden dzień dłużej. Te wszystkie wymienione elementy wpływają na nasze zdrowie, samopoczucie i jakość życia. W tej kategorii przedstawiane są substancje, pierwiastki, składniki, które mają negatywny wpływ na nasz organizm. Nie podajemy konkretnych firm, w których produktach możemy spotkać niechciane substancje, a przede wszystkim przedstawiamy te substancje. W ten sposób, jeżeli konsument zobaczy w składzie produktu nie chciany składnik, będzie go po prostu omijał.

Strefa testów

Testujemy wszystkie produkty, a polecamy tylko te, które spełniają określone warunki. Przeprowadzamy testy konsumenckie według określonych regulaminów w których zwracamy m.in. uwagę jak wygląda produkcja, co się dzieje z odpadami, czy firma ma wdrożoną strategie społecznej odpowiedzialność biznesu (CSR). Porównujemy 2–3 produkty i wskazujemy, które polecamy. Testujemy również produkty używane i wydajemy opinie na ich temat. Wtedy wiemy co się popsuło i czy produkt spełnił oczekiwania konsumenta. Uwagi na temat produktu wysyłamy przed publikacją do producenta, importera aby miał możliwość wypowiedzieć się na temat uwag. Takie testowanie pozwala konsumentowi wyrobić sobie zdanie na temat danego produktu i wybrać dla siebie najkorzystniejszą ofertę.